The 6th Multilingual Snow Camp in Iiyama 2019

 

 

The 6th Multilingual Snow Camp in Iiyama 2019 @ Nagano Japan

      27 - 30 มีนาคม 2562 

           ตลอดช่วงเวลา 4 วัน 3 คืน ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติอันสวยงาม บรรยากาศของฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมทั่วบริเวณ จะได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับชาวญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ ได้รับการดูแลของทีม Hippo family club ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมให้เกิดเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น การอยู่ร่วมกันกับชาวต่างชาติ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์

          สำหรับผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ

       1. ศึกษาอยู่ระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย

       2. ค่าร่วมกิจกรรม 39,200 เยน 

           รวมค่าประกันอุบัติการเดินทาง ชุดกันหนาวและรองเท้าเดินทัศนศึกษาธรรมชาติ

           ***ไม่ค่ารวมค่าเดินไปกลับไทย-ญี่ปุ่น และค่าเดินทางในญี่ปุ่น

       3. รับสมัครนักเรียนไทย ร่วมโครงการ จำนวน 25 คน 
       4. ส่งใบสมัครได้ถึง 31 มกราคม 2562          

             ใบสมัคร Dowdload ได้จากด้านล่าง