Tokyo เรียน เที่ยว 15 วัน


 
เรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น 2 สัปดาห์ 
 
  เดินทาง   3 – 18  เมษายน  2562 นี้  (ปิดรับสมัคร 28 ภุมภาพันธ์ 2562)

- พร้อมเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และสถานที่สำคัญที่ Tokyo

- มีเจ้าหน้าที่ดูแล ขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ราคา 49,000 บาท  (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

 

รายละเอียดโครงการการเรียนภาษาญี่ปุ่น

-  เข้าคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นชั้นนำ ใจกลางโตเกียว 2 สัปดาห์ ร่วมกับนักเรียนจากประเทศอื่น ๆ แบ่งห้องเรียนตามผลการสอบวัดระดับก่อนเรียน

-  ที่พัก : พักหอพักนักเรียนแยก ชาย/หญิง  (ห้องเดี่ยวมีห้องน้ำในตัว / อาหารเช้า,  อาหารเย็น / Pocket Wi-Fi)

- ทัศนศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล  (โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 1 วัน / เรียนชงชา / อาซากุสะ)

-  สิ่งที่ไม่รวมในโครงการนี้  (ค่าตั๋วเครื่องบิน / ค่าอาหารกลางวัน / ค่าเดินทางโดยรถไฟ ผู้ร่วมโครงการจ่ายตามจริง / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

ติดต่อสอบถาม :  สาขาเกษตร   02-561-2901, 02-5614495

                         สาขานนทบุรี   02-952-5993, 02-952-5994