ภาษาญี่ปุ่นถ้าพูดได้ คุณคือบุคคลพิเศษ

           โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนนทบุรี “Japanese Language School” (JLS) เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ที่พร้อมให้ความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงขั้นประกอบอาชีพได้ 

             ภาษาญี่ปุ่น ความสามารถพิเศษที่ทุกคนสื่อสารได้ กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้เริ่มเรียนรู้ สื่อสารได้ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายในโปรแกรมศิลป์ภาษาญี่ปุ่นและทุก มหาวิทยาลัยยังมีให้ความสำคัญในสาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจภาษาญี่ปุ่น การท่องเที่ยวภาษาญี่ปุ่น เพื่อรองรับธุรกิจ อุตสาหกรรม ที่มีบริษัทและโรงงานของญี่ปุ่นที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง และการท่องเทียวที่มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมาก นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

             การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่เป็นมาตรฐาน บรรยากาศในห้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย สนุก สื่อสาร สนทนาได้จริง นอกจากนั้นแล้วผลการเรียน ได้รับการรับรองสามารถนำไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้


บรรยากาศการเรียนการสอน Online Course