Sendagaya Japanese Institute

 
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ที่มีประวัติยาวนานกว่า 45 ปี และหลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาประเทศญี่ปุ่น
                 
  • ที่ตั้ง : 1-1-6 Shimo-Ochiai,Shinjuku - ku, Tokyo , Japan 
 
จุดเด่น 

 1. อัตราการสอบติดมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอยู่ในระดับสูง นักเรียนทุกคนจะมีอาจาร์ยที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเรื่องเรียนต่อ
 2. มีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่
 3. มีโควต้าพิเศษในการสมัครเรียนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
 4. ตั้งอยู่บนสายรถไฟ Yamanote เดินจากสถานี Takadanobaba เพียง 5 นาที 

หลักสูตร/ราคา 
 1.หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย 
    ราคา 816,000 เยน /ปี (แบ่งชำระได้ 2 ครั้ง)
 2.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  
    ราคา 776,000 เยน /ปี (แบ่งชำระได้ 2 ครั้ง)
 3.หลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห์ขึ้นไป 
    ราคา 3,800 เยน/วัน 

                                                                รายละเอียดเพิ่มเติม