Host family

           ทุก ๆ ปี สมาชิก Hippo Family Club (Lex) ประเทศญี่ปุ่น จะเดินทางมา โฮมสเตย์ที่บ้านเราระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน ประมาณ 5 วัน มาร่วมเป็นครอบครัวเจ้าภาพต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่น อายุ 10 – 18 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่น เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่ร่วมกับบุตรหลานของเรา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคต