โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JLS สาขาเกษตร

167 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-561-2901, 02-561-4495 
มือถือ : 089-125-6901  
E-mail : jlskaset@hotmail.com


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JLS สาขานนทบุรี

619/57-58 ซอยงามวงศ์วาน 29 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-952-5993-4
มือถือ : 085-813-7911 
E-mail : jlsnon@hotmail.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ