ติว N5 (20 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 NONTHABURI
 SAT,SUN 
16.30 - 19.00  7/11/2020  29/11/2020  จองเรียน
KASET
MON - FRI
18.00 - 20.00  23/11/2020  4/12/2020   จองเรียน
ติว N4 (20 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
KASET
SAT,SUN
16.30 - 19.00  7/11/2020  29/11/2020  จองเรียน 
 N5
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
KASET 170 HRS.
 MON,WED,FRI  18.00 - 20.00 23/11/2020  23/6/2021 
จองเรียน
NNOLINE 180 HRS.
MON,WED,FRI 18.00 - 20.00 9/11/2020 28/6/2021
 จองเรียน 
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
NONTHABURI
 SATURDAY  13.00 - 16.00 26/9/2020 28/11/2020   จองเรียน
KASET
  SUNDAY 9.00 - 12.00 4/10/2020 6/12/2020  จองเรียน
ONLINE
MON,WED,FRI 18.00 - 20.00 9/11/2020  11/12/2020  จองเรียน
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
NONTHABURI
   SUNDAY 9.00 - 12.00 4/10/2020  6/12/2020  จองเรียน
KASET
 SUNDAY  13.00 - 16.00 8/11/2020  17/1/2021   จองเรียน
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
ONLINE
 MON,WED,FRI   18.00 - 20.00 28/9/2020   2/11/2020 จองเรียน 
 NONTHABURI
SUNDAY 13.00 - 16.00 1/11/2020 10/1/2021 จองเรียน
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
ONLINE
SATURDAY  9.00 - 12.00   26/9/2020 28/11/2020   จองเรียน
KASET 
 MON - FRI    18.00 - 20.00 8/10/2020  30/10/2020   จองเรียน
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
NONTHABURI
SAT,SUN 16.30 - 19.30 3/10/2020  1/11/2020  จองเรียน
NONTHABURI
 SATURDAY  13.00 - 16.00   17/10/2020 26/12/2020   จองเรียน
KASET 
MON - FRI
18.00 - 20.00   2/11/2020  20/11/2020   จองเรียน
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
KASET  
 SUNDAY  9.00 - 12.00  22/11/2020 31/1/2021   จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
NONTHABURI
SATURDAY  13.00 - 16.00  3/10/2020   12/12/2020  จองเรียน
LEVEL 8
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
 
       

 จองเรียน 

 LEVEL  9
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
KASET
 TUE - FRI 18.00 - 20.00  25/9/2020   22/10/2020  จองเรียน 
LEVEL 10
DATE
TIME
START
FINISH
Remark 
NONTHABURI
SUNDAY 
9.00 - 12.00  27/9/2020  29/11/2020   จองเรียน
KASET
SAT,SUN 
16.30 - 19.30 
 3/10/2020
1/11/2020 
จองเรียน
 KASET
 TUE - FRI
18.00 - 20.00 
27/10/2020 
 19/11/2020
จองเรียน 
 CHUKYU 1
DATE 
TIME
START 
FINISH
Remark   
NONTHABURI 
 SUNDAY
 9.00 - 12.00  4/10/2020 6/12/2020  จองเรียน
 
         

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)