16 

 

 

ติว N4
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 ONLINE
SAT,SUN  16.30 - 19.00 25/5/2024   30/6/2024
จองเรียน 
 N5 (150 Hrs.)
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
ONLINE
SAT,SUN 13.00 - 16.00 18/5/2024 24/11/2024
จองเรียน 
 ONLINE 
MON,TUE,FRI 18.00 - 20.00  22/1/2024 5/7/2024
 จองเรียน  
  สาขาเกษตร  
SATURDAY 9.00 - 12.00 4/11/2023
9/11/2024
จองเรียน  
ONLINE
MON,TUE,THU.FRI  18.00 - 20.00  15/7/2024  22/11/2024   จองเรียน
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
 ONLINE
SAT,SUN 13.00 - 16.00 18/5/2024 22/6/2024 จองเรียน 
 สาขาเกษตร
 SATURDAY 9.00 - 12.00 22/6/2024 31/8/2024  จองเรียน 
  สาขานนทบุรี
SUNDAY 9.00 - 12.00  23/6/2024 8/9/2024 จองเรียน 
 ONLINE
MON,TUE,THU.FRI   18.00 - 20.00  15/7/2024  8/8/2024   จองเรียน 
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
 ONLINE 
 SAT,SUN 13.00 - 16.00 29/6/2024 10/8/2024  จองเรียน 
  สาขานนทบุรี 
SUNDAY 9.00 - 12.00 30/6/2024 15/9/2024 จองเรียน
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
  สาขาเกษตร
 SATURDAY 9.00 - 12.00 6/4/2024 15/6/2024  จองเรียน  
 สาขานนทบุรี
SUNDAY   9.00 - 12.00 2/6/2024   18/8/2024  จองเรียน
 ONLINE
 SAT,SUN  13.00 - 16.00  11/8/2024 14/9/2024   จองเรียน
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
  สาขาเกษตร 
SATURDAY  9.00 - 12.00 29/6/2024 7/9/2024 จองเรียน  
ONLINE
 SAT,SUN 13.00 - 16.00   15/9/2024 20/10/2024   จองเรียน 
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
 ONLINE 
MON,TUE,FRI 18.00 - 20.30 10/6/2024   5/7/2024 จองเรียน 
 สาขาเกษตร 
SATURDAY   9.00 - 12.00 21/9/2024 23/11/2024 จองเรียน 
 ONLINE 
 SAT,SUN 13.00 - 16.00  26/10/2024  24/11/2024   จองเรียน 
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
   สาขานนทบุรี
SUNDAY 13.00 - 16.00   21/4/2024 23/6/2024 จองเรียน 
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
 ONLINE
TUE,THU
18.00 - 20.30   21/5/2024 27/6/2024  จองเรียน
 สาขานนทบุรี 
SUNDAY  13.00 - 16.00  7/7/2024  22/9/2024 จองเรียน 
LEVEL 8
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
 ONLINE
TUE,THU  18.00 - 20.30  2/7/2024  8/8/2024 

 จองเรียน 

 สาขานนทบุรี
SUNDAY 13.00 - 16.00 6/10/2024 15/12/2024  จองเรียน 
 LEVEL 9
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
 ONLINE
 TUE,THU 18.00 - 20.30 13/8/2024  19/9/2024  จองเรียน 
LEVEL 10
DATE
TIME
START
FINISH
Remark 
 ONLINE
 TUE,THU  18.00 - 20.30  24/9/2024  31/10/2024
จองเรียน
 CHUJOKYU 3
DATE 
TIME
START 
FINISH
Remark   
 
         จองเรียน
 
         

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)