ติว N5 
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
 KASET
 TUE, THU
18.00 - 20.00  8/10/2019  26/11/2019  จองเรียน 
N5 (150 HRS.)
DATE
TIME
START
FINISH
Remark
KASET
MON,WED,FRI
 18.00 - 20.00  9/12/2019  15/6/2020  จองเรียน 
 N4 (160 HRS.)
DATE 
TIME 
 START
FINISH 
 Remark
KASET
MON,WED,FRI 18.00 - 20.00   30/9/2019 10/4/2020
จองเรียน
LEVEL 1  DATE  TIME  START  FINISH
 Remark
KASET
SUNDAY  9.00 - 12.00 22/9/2019 1/12/2019  จองเรียน
KASET
 MON,WED,FRI  18.00 - 20.00 9/12/2019  17/1/2020   จองเรียน
NONTHABURI
SUNDAY  13.00 - 16.00 6/10/2019 15/12/2019 จองเรียน
LEVEL 2
 DATE 
TIME 
START 
FINISH 
Remark 
KASET
SUNDAY  9.00 - 12.00  1/9/2019  10/11/2019  จองเรียน
KASET
MON,TUE,THU 
18.00 - 20.00   3/9/2019 7/10/2019  จองเรียน
NONTHABURI
SUNDAY 
13.00 - 16.00 15/9/2019 24/11/2019 จองเรียน
LEVEL 3
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark  
 KASET
 SUNDAY  13.00 - 16.00 18/8/2019   27/10/2019  จองเรียน
NONTHABURI

SUNDAY

9.00 - 12.00  18/8/2019  27/10/2019 จองเรียน
LEVEL 4
DATE 
TIME  
 START    FINISH 
Remark   
KASET
SAT,SUN  16.30 - 19.00 1/9/2019  12/10/2019 จองเรียน 
NONTHABURI
 SATURDAY  9.00 - 12.00  21/9/2019  23/11/2019   จองเรียน 
LEVEL 5
DATE 
TIME 
START 
 FINISH 
Remark   
KASET
MON,WED,FRI   18.00 - 20.00  23/8/2019  25/9/2019 จองเรียน
 
KASET
 SAT,SUN   16.30 - 19.00 19/10/2019 24/11/2019  จองเรียน
NONTHABURI
 SATURDAY 9.00 - 12.00  13/7/2019 14/9/2019  จองเรียน
NONTHABURI
 SATURDAY 13.00 - 16.00   21/9/2019 23/11/2019   จองเรียน
LEVEL 6
DATE 
TIME  
 START
FINISH  
 Remark
 NONTHABURI
SATURDAY
13.00 - 16.00
10/8/2019
12/10/2019
จองเรียน
NONTHABURI
 SUNDAY 9.00 - 12.00  15/9/2019  24/11/2019
จองเรียน
LEVEL 7
DATE
TIME
 START
FINISH
 Remark 
NONTHABURI
         
LEVEL 8
DATE
TIME
START 
FINISH 
Remark  
 NONTHABURI 
SATURDAY
9.00 - 12.00 24/8/2019 26/10/2019  จองเรียน
Level 9
DATE
TIME
START
FINISH 
 Remark 
 NONTHABURI 
SUNDAY
13.00 - 16.00 15/9/2019 24/11/2019 จองเรียน

 CHUKYU  4

DATE 
 
TIME

START 
 
FINISH

Remark
   
 NONTHABURI 
SUNDAY 
9.00 - 12.00  22/9/2019  1/12/2019   จองเรียน

 

 

แบบฟอร์มสำหรับจองเรียน

กรอกข้อมูลสำหรับจอง (เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ)