Promotion

 

 

 

พิเศษ… สำหรับนักเรียนแรกเข้า มาเริ่มเรียนที่ JLS
              จะได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 บาท

 พร้อมรับ  หนังสือเรียน
 
และแบบฝึกหัดเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมูลค่า 200 บาท 

 

 

 

สมัครเรียน  5 ระดับ ต่อเนื่อง

 ผู้ต้องการเรียนต่อเนื่อง
                เพื่อจะ สนทนา อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่ว

จะได้รับส่วนลด 3,600 บาท
พร้อมรับหนังสือเรียน มูลค่า 850 บาท
 
ชำระเพียง 20,400 บาท เท่านั้น