ระดับต้น

               
         สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยเรียนการออกเสียง การเขียน การอ่าน และการสนทนาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งจะมีความสามารถเขียนตัวอักษร Hiragana, Katakana, Kanji ได้
         เมื่อจบภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 150 ชั่วโมงจะสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N.5 และผู้ที่เรียนจบภาษาญี่ปุ่นระดับต้น 300 ชั่วโมง จะสามารถทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N.4