โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เจ แอล เอส (Japanese Language School) อยู่ภายใต้การควบคุมและอนุญาติของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 สาขาคือ

        •  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร (Kaset Japanese Language School) ตั้งอยู่สี่แยกเกษตร
        •  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนนทบุรี (Nonthaburi Japanese Language) ตั้งอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

ภาษาญี่ปุ่น เรียนแล้วสนทนาได้ทันที 
      สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง ภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนมัธยม ภาษาญี่ปุ่นพื่อการสนทนา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

       โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นJLS เปิดดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว 27 ปี  โดยอาจารย์ญี่ปุ่นและอาจารย์ไทยที่เชี่ยวชาญ และผ่านการอบรมการสอนจากประเทศญี่ปุ่นทุกคน จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพการเรียนการสอนเทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น