ภาษาญี่ปุ่น เรียนแล้วสนทนาได้ทันที เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น 
      สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง ภาษาญี่ปุ่นมัธยมปลาย หลักสูตรเพื่อการสนทนา เพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

      โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เจ แอล เอส (Japanese Language School) ภายใต้การควบคุมและอนุญาติของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 สาขาคือ

        •  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร (Kaset Japanese Language School) ตั้งอยู่สี่แยกเกษตร
        •  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนนทบุรี (Nonthaburi Japanese Language) ตั้งอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์งามวงศ์วาน นนทบุรี

       ประสบการณ์สอนมาแล้ว 27 ปี สอนภาษาญี่ปุ่นด้วย อาจารย์ญี่ปุ่นและอาจารย์ไทยที่เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมการสอนจากประเทศญี่ปุ่นทุกคน จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพการเรียนการสอนที่เทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น