ช่องทางชำระเงิน

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเกษตร

ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีออมทรัพย์  730-2-15119-3

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนนทบุรี

ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีออมทรัพย์  730-2-29300-1