เรียนที่ไหนดีนะ

 

โรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น เรียนได้ระยะสั้น 2 - 4 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน
ถ้าเรียนภาษาระยะยาว 1ปี ถึง 2 ปี

 
                                       Sendagaya Japanese Institue
                   สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองโตเกียว เริ่มก่อตั้งปี 2518 จนถึงปัจจุบัน ให้การศึกษาภาษาญี่ปุ่นแก่หลายชนชาติเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลานาน มีนักเรียนที่เรียนจบจากสถาบัน Sendagaya แล้วได้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีพจนประสบความสำเร็จ เป็นที่เชื่อถือของชาวต่างชาติในการมาศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ผลอย่างแน่นอน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มศึกษาต่อญี่ปุ่น

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น