เรียนเที่ยว @ Japan
เรียนเที่ยว @Japan


ปิดเทอมนี้ JLS มีโปรแกรม Summer in Japan
เดินทาง 6 - 16 เมษายน 63

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JLS ร่วมกับ Narita Japanese Language School จ.ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
จัดกิจกรรมเพื่อผู้ที่ต้องการจะไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น พร้อมได้มีโอกาสเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น
จากโรงเรียนที่มีคุณภาพ พร้อมคนดูแลอย่างใกล้ชิด

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1. เดินทางไปที่โรงเรียน Narita Japanese Language School จ.ชิบะ
วันที่ 2. เรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงเช้า - บุฟเฟต์เนื้อย่าง
วันที่ 3. เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 4. เรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงเช้า - ทำอาหารญี่ปุ่น
วันที่ 5. ทัศนศึกษาออนเซ็น จ.กุนมะ พักที่โรงแรม1 คืน
วันที่ 6. ซื้อของฝากที่ Outlet - เดินทางกลับโรงเรียน
วันที่ 7. อิสระ
วันที่ 8. ล่องเรือ ชมอ่าวโตเกียว
วันที่ 9. เรียนรู้การเดินทางโดยรถไฟ ด้วยตนเอง....พร้อมเดินทางจริง
วันที่10. รับใบประกาศนียบัตร งานเลี้ยงส่ง เดินทางกลับ

ราคา 49,000 บาท (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
ประกอบด้วย
✔️ ค่าที่พัก
✔️ ค่าเดินทางไป - กลับสนามบิน
✔️ ค่าอาหารที่อยู่ในกิจกรรม
✔️ ค่าตั๋วดิสนีย์แลนด์
✔️ ค่าประกันการเดินทาง

***  ผู้ร่วมเดินทางต้องมีอายุ15ปีขึ้นไป ***