ติวสอบวัดระดับ

คอร์สติวสอบวัดระดับ 3

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานผ่าน N4 และขณะนี้กำลังเรียนระดับกลาง

สอนทุกพาร์ท ตะลุยโจทย

  • คันจิ
  • ไวยากรณ์
  • การอ่าน
  • การฟัง
  • เทคนิคการเลือกคำตอบในเวลาจำกัด
ราคาพิเศษ 7,800 บาท (แบ่งชำระได้ 2 งวด)
ฟรีเอกสารประกอบการเรียน

วันเรียน : เสาร์ , อาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
เริ่มเรียน : 17/9/2023